Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"
Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 2055 Застрахователен пазар Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 17.45 - 21.00 2013 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 17.45 - 21.00 2013 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 15.00 - 17.30 3034 Лично застраховане Застраховане и социално дело бакалаври редовно 161 16100
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2055 Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л петък [от 15.2.2019 г. до 12.4.2019 г.] 17.45 - 21.00 2055 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 16.2.2019 г. - 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Планиране и организиране на човешките ресурси Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 30.3.2019 г. - 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 30.3.2019 г. - 31.3.2019 г. 9.00 - 16.45 3060 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 3073 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 7.4.2019 г. 13.00 - 20.45 3073 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800