Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2019 (карта) Основи на застраховането Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 191 19100
Л четвъртък 18.30 - 21.00 2055 (карта) Застраховане Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л петък 14.15 - 17.30 3048 (карта) Застраховане Застраховане и социално дело бакалаври редовно 191 19100
Л 25.9.2021 г. - 26.9.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Застрахователен пазар Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 2.10.2021 г. - 3.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2029 (карта) Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 9.10.2021 г. - 10.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Застрахователен пазар Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2029 (карта) Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 23.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 30.10.2021 г. - 31.10.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Застрахователен пазар Застраховане и социално дело - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 6.11.2021 г. - 7.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 13.11.2021 г. - 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2029 (карта) Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 20.11.2021 г. 9.00 - 15.45 2055 (карта) Лично застраховане Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л 21.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 4.12.2021 г. - 5.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 4.12.2021 г. - 5.12.2021 г. 9.00 - 17.30 2055 (карта) Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 11.12.2021 г. - 12.12.2021 г. 9.00 - 16.45 2055 (карта) Лично застраховане Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 18.12.2021 г. - 19.12.2021 г. 9.00 - 16.45 2055 (карта) Лично застраховане Застраховане и социално дело - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800