Заместник-директор
Междууниверситетски център за развитие на кариерата
Научен секретар
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 11.30 3034 Лично застраховане Застраховане и социално дело бакалаври редовно 171 17100
Л понеделник 17.45 - 21.00 2055 Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л вторник 17.45 - 21.00 4007 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л сряда 17.45 - 21.00 2055 Застрахователен пазар Застраховане и социално дело - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 15.45 3031 Застраховане на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 18 1800
Л 28.3.2020 г. - 29.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3036 Оптимизиране на длъжностите и подбор на персонала Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 18 1800