Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 16

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски"

Автор/и: доц. д-р Галина Димитрова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 157-164

Дата на провеждане: 07.10.2010

Дата на публикуване: 01.03.2011

Наименование на научния форум: Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период в застраховането и осигуряването

Тема: Стратегическо управление на човешките ресурси на застрахователното дружество

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Галина Димитрова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Застрахователни посредници

Име на списание/издателство: Основни термини използвани в учебния процес, том І

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 313-314

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц. д-р Галина Димитрова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Основни подходи за разрешаване на междуличностни конфликти в застрахователната дейност

Име на списание/издателство: Панорама на труда

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 18-26

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: