Ръководител катедра
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 12.15 2023 Търговски операции в транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 19700
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 106 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 107 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 108 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 122 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 123 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 149 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 140 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 141 ТрСп1
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси бакалаври редовно 142 ТрСп1
Онлайн занятие » Л 6.2.2021 г. - 7.2.2021 г. 9.00 - 16.45 3057 Устойчив транспорт Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 13.2.2021 г. - 14.2.2021 г. 9.00 - 16.45 3057 Устойчив транспорт Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 16.45 3057 Устойчив транспорт Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 6.3.2021 г. - 7.3.2021 г. 9.00 - 17.30 3061 Държавна и европейска политика в железопътния транспорт Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 8.3.2021 г. 9.00 - 17.30 3002 Държавна и европейска политика в железопътния транспорт Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 5.4.2021 г. - 7.4.2021 г. 9.00 - 17.30 3002 Интелигентни транспортни системи при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 10.5.2021 г. 9.00 - 17.30 3003 Интелигентни транспортни системи при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 11.5.2021 г. 13.30 - 17.45 3003 Интелигентни транспортни системи при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800