Ръководител катедра
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 3006 Международен транспорт и спедиция Икономика на транспорта и енергетиката бакалаври редовно 197 19700
Л сряда 17.45 - 21.00 3057 Интелигентни транспортни системи Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 25.9.2021 г. - 26.9.2021 г. 9.00 - 16.45 3003 Транспортна политика Транспортен мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 2.10.2021 г. - 3.10.2021 г. 9.00 - 16.45 3003 Транспортна политика Транспортен мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 3003 Транспортна политика Транспортен мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.10.2021 г. - 25.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3039 Енергийна политика Енергиен бизнес - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 3.12.2021 г. 16.45 - 21.00 3039 Международни жп превози и спедиция Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 4.12.2021 г. 9.00 - 17.30 3039 Международни жп превози и спедиция Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 6.12.2021 г. 9.00 - 17.30 3039 Международни жп превози и спедиция Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800