Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 21.00 Е 4041 (карта) Устойчив транспорт Интелигентни транспортни системи - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800