Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Научни интереси: интелигентни транспортни системи; устойчиво развитие на транспорта; транспортна политика; развитие на международния транспорт; инфраструктурни такси в транспорта; Европейски зелен пакт и др.