Ръководител катедра
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3053 Интелигентни транспортни системи при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 20.5.2021 г. 18.00 - 20.00 3053 Устойчив транспорт Интелигентни транспортни системи - 2 сем. редовно магистър 58
лятна редовна 25.5.2021 г. 14.00 - 16.00 3006 Търговски операции в транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 197
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 123
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
лятна редовна 28.5.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
лятна редовна 28.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3057 Държавна и европейска политика в железопътния транспорт Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3057 Интелигентни транспортни системи при железопътните превози Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 31.5.2021 г. 16.00 - 18.00 3057 Устойчив транспорт Интелигентни транспортни системи - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 2.6.2021 г. 16.00 - 18.00 3057 Държавна и европейска политика в железопътния транспорт Икономика и управление на железопътния транспорт - 2 сем. редовно магистър 58
лятна поправителна 8.6.2021 г. 10.00 - 12.00 3037 Търговски операции в транспорта и енергетиката Икономика на транспорта и енергетиката редовно бакалавър 197
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 106
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 107
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 108
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 140
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 141
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 142
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 122
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 123
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 5004 Транспорт и спедиция Приложна информатика,комуникации и иконометрия редовно бакалавър 149