Ивайло Христов Христов

Проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Служебен E-mail: ihristov@unwe.bg
Личен E-mail: ivaylo.d@abv.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда: 15-17 ч.четвъртък: 14-16 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 15.45 П038 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 515 Истор.на бълг.журн.
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 15.45 П038 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 516 Истор.на бълг.журн.
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 14.00 3006 Основи на комуникациите Икономика на търговията бакалаври редовно 188 18800