Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 12.15 2118 (карта) Съвременен медия текст Медии и журналистика бакалаври редовно 517 51700
Л понеделник 12.30 - 15.45 2122 (карта) Народопсихология Социология бакалаври редовно 400 40000
Л понеделник 12.30 - 15.45 2122 (карта) Народопсихология Медии и журналистика бакалаври редовно 500 50000
Л понеделник 12.30 - 15.45 2122 (карта) Народопсихология Медия икономика бакалаври редовно 501 50100
Л вторник 08.00 - 10.30 3072 (карта) Литературна и езикова култура Медии и журналистика бакалаври редовно 519 51900