Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ивайло Христов Христов

Проф. д.н. Ивайло Христов Христов

Служебен E-mail: ihristov@unwe.bg
Личен E-mail: ivaylo.d@abv.bg
Телефон: (02) 8195 371
Кабинет: 3076
Консултации: сряда: 15-17 ч.четвъртък: 14-16 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 08.00 - 10.30 4052 Литературна и езикова култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 513 51300
Л петък 10.45 - 14.00 4052 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 513 ИБЖ
Л петък 10.45 - 14.00 4052 История на българската журналистика Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 514 ИБЖ