Научен секретар
Катедра "Управление"
Ивайло Живков Илиев

Гл.ас. д-р Ивайло Живков Илиев

Служебен E-mail: iliev.ivaylo@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 457
Кабинет: 1045
Консултации: Четвъртък от 12:30 до 15:30 часа в кабинет 1045. Онлайн в MS Teams - по всяко време след предварителна уговорка
Научни интереси: Организационно поведение, Лидерство, Емоционална интелигентност, Комуникации