Научен секретар
Катедра "Управление"
Ивайло Живков Илиев

Доц. д-р Ивайло Живков Илиев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 457
Кабинет: 1045
Консултации: Онлайн в MS Teams - по всяко време след предварителна уговорка

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 В 2006 (карта) Основи на управлението Счетоводство бакалаври редовно 117 11700
Л понеделник 16.00 - 19.15 В 2006 (карта) Основи на управлението Финанси бакалаври редовно 116 11600
Л вторник 09.00 - 12.15 А 2029 (карта) Основи на управлението Финансов контрол бакалаври редовно 118 11800
Онлайн занятие » Л сряда [от 31.1.2024 г. до 17.4.2024 г.]
10.4.2024 г. онлайн занятие
17.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 21.00 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда [от 31.1.2024 г. до 17.4.2024 г.]
10.4.2024 г. онлайн занятие
17.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 21.00 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда [от 24.4.2024 г. до 24.4.2024 г.]
24.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 19.15 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л сряда [от 24.4.2024 г. до 24.4.2024 г.]
24.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3007)
17.45 - 19.15 А 3007 (карта) Лидерство Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Публична администрация бакалаври редовно 206 УРК
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Регионално развитие бакалаври редовно 206 УРК
Л четвъртък 09.00 - 12.15 В 2006 (карта) Управленски решения и комуникации Бизнес администрация бакалаври редовно 205 УРК
Л четвъртък 12.30 - 15.45 303К (карта) Организационно поведение Бизнес администрация бакалаври редовно 207 20700
Л петък 14.15 - 15.45 308К (карта) Управление на инвестициите Бизнес администрация бакалаври редовно 201 20100
Л петък 17.45 - 21.00 З 2058 (карта) Лидерство Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управленски решения и комуникации Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 930 93000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Основи на управлението Финанси бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 24.2.2024 г. 11.00 - 15.15 501 (карта) Организационно поведение Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 737 73700
Онлайн занятие » m-learning курс Л 25.2.2024 г. 9.00 - 13.15 501 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 730 73000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Организационно поведение Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 931 93100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Комуникации в дигитална среда Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
m-learning курс Л 10.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управленски решения и комуникации Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 930 93000
m-learning курс Л 30.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Организационно поведение Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 737 73700
m-learning курс Л 30.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 730 73000
Онлайн занятие » m-learning курс Л 31.3.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управленска политика Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
m-learning курс Л 31.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Основи на управлението Финанси бакалаври дистанционно 924 92400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 31.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 924 92400
m-learning курс Л 6.4.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Организационно поведение Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 931 93100
Онлайн занятие » m-learning курс Л 6.4.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Комуникации в дигитална среда Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 27.4.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управленска политика Бизнес администрация със спец. "Социална отговорност" - 4 сем., след проф.бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800