Научен секретар
Катедра "Управление"
Ивайло Живков Илиев

Доц. д-р Ивайло Живков Илиев

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 457
Кабинет: 1045
Консултации: Онлайн в MS Teams - по всяко време след предварителна уговорка
Научни интереси: Организационно поведение, Лидерство, Емоционална интелигентност, Комуникации