Научен секретар
Катедра "Управление"
Ивайло Живков Илиев

Гл.ас. д-р Ивайло Живков Илиев

Служебен E-mail: iliev.ivaylo@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 457
Кабинет: 1045
Консултации: Четвъртък от 12:30 до 15:30 часа в кабинет 1045. Онлайн в MS Teams - по всяко време след предварителна уговорка

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 5004 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Администрация и управление бакалаври редовно 201 УКВО
Л вторник 09.00 - 12.15 5004 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Администрация и управление бакалаври редовно 202 УКВО
Л вторник 12.30 - 15.45 5004 (карта) Основи на управлението Финанси бакалаври редовно 111 11100
Л четвъртък 09.00 - 12.15 303К (карта) Основи на управлението Счетоводство бакалаври редовно 112 11200
Л четвъртък 09.00 - 12.15 303К (карта) Основи на управлението Финансов контрол бакалаври редовно 112 11200
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 15.45 303 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 728 72800
Онлайн занятие » Л 13.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Комуникации в дигитална среда Комуникационен мениджмънт - 2 сем Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 14.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Комуникации в дигитална среда Комуникационен мениджмънт - 2 сем Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 728 72800
Онлайн занятие » Л 4.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на управлението Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » Л 4.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » Л 5.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на управлението Финанси бакалаври дистанционно 929 92900
Онлайн занятие » Л 5.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Основи на управлението Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 929 92900