Иванка Андреева Николова

Доц. д-р Иванка Андреева Николова

Служебен E-mail: ivanka_nikolova@unwe.bg
Личен E-mail: ivnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 670
Кабинет: 2125
Консултации: Понеделник: 12-14 ч. Вторник: 12-14 ч.

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Иванка Андреева Николова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Икономически индикатори на хотелиерската и ресторантьорската дейност на фирмата

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 176

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Иванка Николова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Изследване на приноса в ресторантьорската дейност

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 3-59

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Иванка Николова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Теоретични основи на зависимостта"Разходи-Обем-Печалба"

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 53-59

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-4/2007

Наименование: Конкурентни предимства на търговски вериги (на примера на супермаркети)

Ръководител: проф. д-р Йорданка Владимирова

Колектив: проф. Й. Владимирова, проф. С. Костова, доц. С. Терезова, доц. И. Николова,

Описание: научно изследване

Начало: 20,03,2007

Край: 15,05,2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Иванка Николова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Търговските вериги и тяхната позиция на пазара на бързооборотни стоки

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 24-36

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: