Иванка Андреева Николова

Доц. д-р Иванка Андреева Николова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 670
Кабинет: 2125
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 12.00 - 16.00ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 20.5.2024 г. 11.00 В 2023 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията редовно бакалавър 178
лятна поправителна 3.6.2024 г. 11.00 А 3006 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията редовно бакалавър 178
годишна поправителна 10.6.2024 г. 15.00 В 2013 (карта) Търговия и продажби Управление на продажбите в търговията (съвместна програма--СА "Димитър А.Ценов" )- 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 11.6.2024 г. 11.00 В 2023 (карта) Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията редовно бакалавър 178
годишна поправителна 11.6.2024 г. 9.00 В 2023 (карта) Икономика на търговията Търговия - 2 сем. редовно магистър 58
годишна поправителна 11.6.2024 г. 9.00 В 2023 (карта) Икономика на търговията Икономика на търговията редовно бакалавър 178
годишна поправителна 13.6.2024 г. 18.00 (карта) Конкуренция и конкурентоспособност на търговски вериги Управление на търговски вериги - 2 сем. дистанционно магистър 58
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Търговия Икономика на отбраната и сигурността редовно бакалавър 157
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Търговия Икономика на търговията редовно бакалавър 157
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Търговия Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 159
годишна поправителна 14.6.2024 г. 9.00 В 2005 (карта) Търговия Анализ на бизнес данни със спец. софтуер редовно бакалавър 159