Иванка Андреева Николова

Доц. д-р Иванка Андреева Николова

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 670
Кабинет: 2125
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 12.00 - 16.00ч.

2024 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дигитална трансформация на търговията със застрахователни продукти в България
Автор/и: Тонина Величкова Янева
Доказателство: Заповед на Ректора на ИУ Варна № РД-06-32/27.02.2024
Забележка:

2024 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № НПК-329/2023
Място на провеждане: Варна
Организатор: "Икономика и управление на търговията и услугите"
Автор/и: Иванка Андреева Николова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 48-55
Година на провеждане: 2023
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация"
Тема: Организационният капитал на търговската фирма в условията на дигитализация
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Иванка Андреева Николова
Заглавие: Факторна обусловеност на конкурентоспособността на хотелиерския продукт
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 242
Страници от-до: 1-242
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 16
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Иванка Андреева Николова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Икономически индикатори на хотелиерската и ресторантьорската дейност на фирмата

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 176

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Иванка Николова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Изследване на приноса в ресторантьорската дейност

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 3-59

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Иванка Николова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Теоретични основи на зависимостта"Разходи-Обем-Печалба"

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 53-59

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-4/2007

Наименование: Конкурентни предимства на търговски вериги (на примера на супермаркети)

Ръководител: проф. д-р Йорданка Владимирова

Колектив: проф. Й. Владимирова, проф. С. Костова, доц. С. Терезова, доц. И. Николова,

Описание: научно изследване

Начало: 20,03,2007

Край: 15,05,2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Иванка Николова

Година на публикуване: 2009

Заглавие: Търговските вериги и тяхната позиция на пазара на бързооборотни стоки

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 24-36

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: