Научни интереси: хотелиерство, ресторантьорство; икономика на предприятието в туризма; конкурентоспособност; стратегически мениджмънт и маркетинг