Иванка Андреева Николова

Доц. д-р Иванка Андреева Николова

Служебен E-mail: ivanka_nikolova@unwe.bg
Личен E-mail: ivnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 670
Кабинет: 2125
Консултации: Понеделник: 12-14 ч. Вторник: 12-14 ч.
Научни интереси: хотелиерство, ресторантьорство; икономика на предприятието в туризма; конкурентоспособност; стратегически мениджмънт и маркетинг