Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » У понеделник 10.45 - 12.15 1085 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 188 1839
Онлайн занятие » У понеделник 12.30 - 14.00 3007 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 188 1840
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 14.00 - Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 188 18800
Онлайн занятие » У сряда 09.00 - 10.30 2124 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 188 1841
Онлайн занятие » У сряда 10.45 - 12.15 2124 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 188 1842
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 15.45 - Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 198 19800
Онлайн занятие » У четвъртък 09.00 - 10.30 2124 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 198 1939
Онлайн занятие » У четвъртък 10.45 - 12.15 2124 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 198 1940
Онлайн занятие » У четвъртък 12.30 - 14.00 2124 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 198 1941