Иванка Андреева Николова

Доц. д-р Иванка Андреева Николова

Служебен E-mail: ivanka_nikolova@unwe.bg
Личен E-mail: ivnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 670
Кабинет: 2125
Консултации: Понеделник: 12-14 ч. Вторник: 12-14 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 12.30 - 14.00 2124 (карта) Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1434
Л понеделник 14.15 - 15.45 308К (карта) Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 148 14800
У понеделник 16.00 - 17.30 2124 (карта) Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1433
Л понеделник 17.45 - 21.00 2124 (карта) Икономика на търговията Търговия - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
У сряда 12.30 - 14.00 2124 (карта) Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 148 1435
Л сряда 14.15 - 15.45 4056 (карта) Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 198 19800
Онлайн занятие » Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Електронна търговия Управление на търговски вериги - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 58 5800