Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 10.30 П038 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 178 17800
У вторник 10.45 - 12.15 2124 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1746
У вторник 12.30 - 14.00 2124 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1743
У вторник 14.15 - 15.45 2124 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1744
Л сряда 10.45 - 12.15 3006 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията бакалаври редовно 188 18800
У сряда 12.30 - 14.00 2124 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията бакалаври редовно 178 1745
Л сряда 18.30 - 21.00 2121 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800