Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
14.1.2020 г. 13.00 - 15.00 3006 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията редовно бакалавър 188
14.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2124 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на търговията - 3 сем. редовно магистър 58
28.1.2020 г. 14.00 - 16.00 3074 Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството Икономика на търговията редовно бакалавър 178