Научен секретар
Катедра "Публичноправни науки"
Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: ilgoranova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 606
Кабинет: 1104
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч. вторник от 17.30 до 19.00 ч.
Научни интереси: Административно право и административен процес; Правен режим на държавната служба; Правен режим на обществените поръчки