Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч.вторник от 17.30 до 19.00 ч.
Научни интереси: Административно право и административен процес; Правен режим на държавната служба; Правен режим на обществените поръчки