Научен секретар
Катедра "Публичноправни науки"
Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: ilgoranova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 606
Кабинет: 1104
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч. вторник от 17.30 до 19.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.25 - 14.55 2015 Административен процес Право бакалаври редовно 614 61400
Л понеделник 15.00 - 17.30 5004 Право на ЕС в областта на обществените поръчки Право бакалаври редовно 615 ПЕСОП
Л понеделник 15.00 - 17.30 5004 Право на ЕС в областта на обществените поръчки Право бакалаври редовно 616 ПЕСОП
Л понеделник 17.45 - 21.00 2120 Публично-правен режим на обществените поръчки Управление и контрол на обществените поръчки - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л вторник 11.40 - 15.55 102К Административно право (обща част) Право - напр. бакалаври редовно 620 62000
Л вторник 16.00 - 17.30 110К Правен режим на обществените поръчки Право бакалаври редовно 613 ПРОП
Л вторник 16.00 - 17.30 110К Правен режим на обществените поръчки Право бакалаври редовно 614 ПРОП
Л четвъртък 13.20 - 15.50 3049 Общинско право Право бакалаври редовно 618 618