Научен секретар
Катедра "Публичноправни науки"
Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: ilgoranova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 741
Кабинет: 207К
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч.вторник от 17.30 до 19.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 08.10 - 12.25 4053 (карта) Административно право (обща част) Право бакалаври редовно 601 60100
Л петък 12.30 - 14.00 107К (карта) Правен режим на обществените поръчки Право бакалаври редовно 615 ПРОП
Л петък 12.30 - 14.00 107К (карта) Правен режим на обществените поръчки Право бакалаври редовно 616 ПРОП
Л петък 14.15 - 16.45 107К (карта) Административен процес Право бакалаври редовно 616 61600
Л събота 09.45 - 12.15 102К (карта) Право на ЕС в областта на обществените поръчки Право бакалаври редовно 617 ПЕСОП
Л събота 09.45 - 12.15 102К (карта) Право на ЕС в областта на обществените поръчки Право бакалаври редовно 618 ПЕСОП
Онлайн занятие » m-learning курс Л 25.9.2022 г. 9.00 - 15.00 (карта) Правен режим на държавната служба Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800