Научен секретар
Катедра "Публичноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 11.40 - 14.10 3034 Правен режим на държавната служба Право бакалаври редовно 613 ПРДС
Онлайн занятие » Л понеделник 11.40 - 14.10 3034 Правен режим на държавната служба Право бакалаври редовно 614 ПРДС
Онлайн занятие » Л петък 09.45 - 12.15 3008 Основи на правото Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 123 12300