Научен секретар
Катедра "Публичноправни науки"
Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Гл.ас. д-р Илонка Кирилова Пешева-Горанова

Служебен E-mail: ilgoranova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 606
Кабинет: 1104
Консултации: вторник от 13.00 до 14.30 ч. вторник от 17.30 до 19.00 ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.45 - 12.15 И406 Основи на правото Икономика и бизнес бакалаври редовно 163 16300
Онлайн занятие » Л вторник 15.00 - 17.30 3049 Правен режим на държавната служба Право бакалаври редовно 615 ПРДС
Онлайн занятие » Л вторник 15.00 - 17.30 3049 Правен режим на държавната служба Право бакалаври редовно 616 ПРДС