Научен секретар
Катедра "Индустриален бизнес"
Ивайло Бориславов Иванов

Гл.ас. д-р Ивайло Бориславов Иванов

Служебен E-mail: i.ivaylo@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 267
Кабинет: 4035
Консултации: Консултациите през летния семестър на учебната 2018-2019г. ще се провеждат всеки вторник във времевия интервал от 12:15 до 14:15 ч. в кабинет 4035.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 10.45 - 12.15 3073 Конфликтология Индустриален бизнес бакалаври редовно 163 1615
Л вторник 14.15 - 15.45 3073 Конфликтология Индустриален бизнес бакалаври редовно 163 16300
У вторник 16.00 - 17.30 4044 Конфликтология Индустриален бизнес бакалаври редовно 163 1616
Л вторник 18.30 - 21.00 4042 Конфликтологични анализи Бизнес анализи и проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 28 2800