Ивайло Бориславов Иванов

Доц. д-р Ивайло Бориславов Иванов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 267
Кабинет: 4035
Консултации: Консултациите през летния семестър на учебната 2023-2024 г. ще се провеждат в кабинет 4035 ( или чрез MS Teams при онлайн обучение) всеки вторник във времевия интервал от 12:30 до 14:45 ч.
Часове за консултации: Консултациите през летния семестър на учебната 2023-2024 г. ще се провеждат в кабинет 4035 ( или чрез MS Teams при онлайн обучение) всеки вторник във времевия интервал от 12:30 до 14:45 ч.