Ивайло Бориславов Иванов

Доц. д-р Ивайло Бориславов Иванов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 267
Кабинет: 4035
Консултации: Консултациите през летния семестър на учебната 2023-2024 г. ще се провеждат в кабинет 4035 ( или чрез MS Teams при онлайн обучение) всеки вторник във времевия интервал от 12:30 до 14:45 ч.

2012 Проект


НИД - дейност: Участие в университетски проект
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ23/2011
Наименование: Усъвършенстване на системата за оценяване по специалните дисциплини в специалности: "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията"
Ръководител: проф. д. ик.н. Йосиф Илиев
Колектив: Екип от катедра "Индустриален бизнес"
Описание: Анализ на състоянието на системата за оценяване на студентите в специалностите към катедрата
Начало: 01.04.2011
Край: 10.12.2012
Забележка: катедрен изследователски проект