Директор
Институт за следдипломна квалификация
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Живко Иванов Драганов

Проф. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: jdraganov@unwe.bg
Личен E-mail: jivko_draganov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 8.11.2020 г. 9.00 - 15.45 Интернет право Дигитален маркетинг с преп. на англ. език - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » Л сряда 09.50 - 12.20 3049 Право на интелектуалната собственост Право бакалаври редовно 614 61400
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 10.30 4053 Право на Европейския съюз Право - напр. бакалаври редовно 617 61700
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.40 - 13.10 4053 Право на интелектуалната собственост Право бакалаври редовно 613 61300
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 4007 Интернет право Дигитален маркетинг - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800