Директор
Институт за следдипломна квалификация
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Живко Иванов Драганов

Проф. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: jdraganov@unwe.bg
Личен E-mail: jivko_draganov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133
Консултации: петък 9:00 - 13:00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 3048 Право на Европейския съюз Право - напр. бакалаври редовно 617 61700
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 11.30 2015 Право на Европейския съюз Право бакалаври редовно 611 61100
Онлайн занятие » Л вторник 11.30 - 14.00 3075 Право на Европейския съюз Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Право на ЕС
Онлайн занятие » Л вторник 11.30 - 14.00 3075 Право на Европейския съюз Политология -напр. бакалаври редовно 319 Право на ЕС
Онлайн занятие » Л четвъртък 11.35 - 14.05 2093 Право на Европейския съюз Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 132 13200
Онлайн занятие » Л 20.2.2021 г. 9.00 - 15.00 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 708 70800
Онлайн занятие » Л 21.2.2021 г. 9.00 - 14.00 Право на Европейския съюз Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 708 70800
Онлайн занятие » Л 6.3.2021 г. 9.00 - 15.00 Право на Европейския съюз Икономика бакалаври дистанционно 909 90900
Онлайн занятие » Л 7.3.2021 г. 9.00 - 14.00 Право на Европейския съюз Икономика бакалаври дистанционно 909 90900