Домашно след домашно…

Print pagePDF pageEmail page

      Докога? Тук отговорът е обнадеждаващ – до края на семестъра. А краят вече се вижда. И тъй като съм сигурна, че вече сте започнали много да учите, да пишете курсови работи и да не ви стига времето, ще ви кажа нещо още по-обнадеждаващо.

      Вече сме към края на програмата по социология. Остава едно последно домашно – това, за което ви пиша тук. И още няколко текста за четене.  Всички вие, които до сега усърдно работихте по социология, отдъхнете си и се отдайте на другите учебни дисциплини. А вие, които не бяхте така предвидливи да учите през целия семестър, залягайте над дебелата книга и я прочетете за оставащото време до изпита.

      Последното домашно

На 21 ноември в семинарното занятие започнахте да работите на групи по трите теми на деня:

 • Модерно ли е семейството днес? 
 • Затворена граница
 • Дребни пари
       Първата тема е извикана от Деня на християнското семейство. Групите, които са избрали да потърсят отговор на въпроса, може би ще намерят отправна точка за своя системен анализ в откъса “Гражданска смърт или безсмъртие”, Иван Хаджийски в “Текстове 2”. Прочетете също и:
 1. Възпроизводство на населението. Социологическата перспектива” в: Мирчев. Михаил. Социална динамика и цивилизационно разслояване. Изд. “М-8-М” 2009. Достъпно на: http://assa-m.com/kniga_pdf/Socialna_dinamika_1_glava.pdf
 2. Демографският проблем – привидности и реалност” – пак там. Достъпно на: http://assa-m.com/kniga_pdf/Socialna_dinamika_3_glava.pdf
 3. Комулативните фактори: основни и допълнителни” – пак там. Достъпно на: http://assa-m.com/kniga_pdf/Socialna_dinamika_4_glava.pdf
 4. Кризата и рискът от катастрофа” – пак там. Достъпно на: http://assa-m.com/kniga_pdf/Socialna_dinamika_6_glava.pdf
 5. Катя Михайлова, “Fashion Family” на: http://www.fashion-lifestyle.bg/family_broi5
 6. Погледнете също и документите, публикувани на:  http://assa-m.com/demografia1.php.

    Втората тема е провокирана от затварянето на българо-турската граница в нощта преди Деня на християнското семейство. Вижте новината тук: http://dnes.dir.bg/news/granitza-opashka-gkpp-12445284?nt=10. Възможно ли е да има затворени граници днес? Кой може да си позволи да затваря границите си? Какви са последствията за индивидите, за общностите, за обществата?

       Третата тема отразява една често срещана ситуация: да имаш 20 лева и да не можеш да си платиш сметката от 2 лева. Какво означава “нямам дребни пари” днес.? Какво означава “дребни пари”? Какви обществени проблеми стоят зад “дребните пари”?

     Вие вече разпределихте групите си и избрахте темите, по които ще работите заедно. Моля, помислете добре преди да се откажете да завършите последното си домашно. Задачата е да направите системен анализ като приложите усвоените теоретични модели и методологически инструменти. Моля прочетете:

 • Николай Тилкиджиев, “Социална стратификация и средната класа” в “Текстове 2”, с. 491-500.
 • Михаил Мирчев, “Социална поляризация. Бедствие, до което ни доведе Преходът” в Текстове 2, с. 503-533.
 • Михаил Мирчев, “Етажи на общностната йерархия в съвременното общество” в “Текстове 2”, с. 533-554.

        Безстресово справяне с домашното

     Тъй като задачата е групова, а не индивидуална, можете да разпределете четенето на всички в групата. Ина, например, може да прочете един от текстовете, а Винсент – друг. Съберете се заедно и нека всеки реферира за другите това, което е прочел Едва след това пристъпете към очертаване на структурата на общата ви работа и т.н.

        Срок и обем

       Работете спокойно. Очаквам анализите ви до 3 декември 2012, 24.00 часа на познатия ви електронен адрес katiamihail@gmail.com. Обем или до колко страници – до колкото можете. Тук, като коментар, публикувайте рекламното резюме.

        Приятна работа!

        Катя Михайлова

 

16 thoughts on “Домашно след домашно…”

 • Денис Вардаров says:

  Добър вечер, д-р Михайлова! Нашата домашна работа бе изготвена от екип в състав: Денис Вардаров и Теодор Тодоров.
  Кой може да поставя граници в съвременния модерен свят? Границата като средство за обособяване на определена географска територия и предел в човешкото съзнание, определящ до къде би могъл да стигне индивидът в социалните си контакти.

 • Теа Даулова says:

  Добър вечер, д-р Михайлова. Ето и резщмето ни на тема: Дребни пари. Екипът ни се състои от: Теа Даулова, Радина Борделова, Ина Кръстовчева и Лилия Христова.
  ДРЕБНИ ПАРИ!!! Кога обществото ни се обърна до такава степен, в която водеща роля имат парите-Дребните пари? В последните няколко години те се превръщат в голям обществен проблем. Нека си представим, че дребните пари са олицетворение на един ледник. Всички отразяваме видимия проблем-този над повърхността. Освен него ние ще надникнем и в невидимия свят за човешкото око-този под повърхността, за да разберем къде се корени проблемът…

 • Мария Константинова says:

  Здравейте д-р Михайлова,
  нашият екип в състав:Мария Константинова,Изабела Милушева и Атанас Атанасов ви представяме резюмето ни на тема “Затворена граница”:
  Граница-достъп или ограничения? Затворена или отворена – проблем или обстоятелство? Трудно може да се определи защо е необходимо поставянето на граници,а от тук отварянето и затварянето им ,което от своя страна причинява по-скоро вреди , отколкото ползи! Границата може да бъде интерпретирана още като пропуск към всички отворени общества,нации,езици,но в същото време може да се отъждествява с изолация на един затворен народ,недопускащ нищо и никого до себе си ,стремящ се по всякакъв начин да избегне контакта и комуникацията със заобикалящите го.Колко жалко нали,да се затвориш в оковите на своя собствен затвор и да не искаш да излезеш от там?Да,определено забраните,ограниченията и поставените бариери на изхода на някоя държава оказват своето влияние върху развитието,процеса на работа и живота на всеки един от нас.Нали се наричаме свободен свят с неограничени,достъпни възможности и места,а защо тогава от всякъде сме оградени от прегради,които едновременно позволяват да преминеш през тях, но в един определен ден затварят и ти си там някъде отзад?
  Най-важното все пак си остава адаптивността към различните промени и изменения като на преден план не трябва да излиза в никакъв случай агресивността и изолацията.Ето защо ние предлагаме едно алтернативно решение на поставения проблем. Мислете извън граници и предели, не си поставяйте такива в никое свое действие и се опитвайте винаги да бъдете отвъд способностите,възможностите и уменията си, за да може във всеки един момент да надскачате мисловно себе си и поставените от държавата граници,защото те са там,където ти сам ги поставиш!

 • Николай Русинов says:

  Здравейте, д-р Михайлова. Нашият екип е в състав аз (Николай Русинов), Виолина Дочева и Ивона Дочева. Избрахме да разгледаме темата за дребните пари. Ето го и резюмето ни:
  Липсата на дребни пари е проблем, с който всички ние се сблъскваме ежедневно. Най-често това се забелязва при срещите ни с таксиметровите шофьори. Те твърдят, че нямат възможност да върнат ресто на своите клиенти. Дали това наистина е така, или те си измислят, не е от толкова голямо значение. По-важното е защо те продължават да “нямат дребни”. Нима щом се случи няколко пъти не е редно да се вземат някакви мерки ? Очевидно е силното желание взимането на тези мерки да се отложи. Започнали сме анализът си с по-конкретен пример за таксиметров шофьор. Чрез различни методи сме анализирали неговият статус и сме го позиционирали в пирамидата на обществото. Видяли сме разположението и на професионалното му съсловие и сме направили заключение, на базата на получените до момента данни.

 • Алиса Иванова says:

  Д-р Михайлова,
  Екипът в състав-Трейси Велчева, Ралица Кашинова, Десислава Гергова, Никол Петкова, Алиса Иванова завърши поставената от Вас задача.Темата, която избрахме за системния ни анализ е “Модерно ли е семейството днес”? Ето и нашето резюме:
  Какво представлява семейството? А какво трябва да бъде, за да се нарече модерно? Всеки би дал различно определение за това понятие, но мнозина биха споделили, че е най-важната и неделима част от житейския път на човек.
  Дали това което се счита днес за модерно семейство, наистина е семейство. Ако модерното трябва да е по- добро и по-новаторско, то защо съвременното семейство е така неустойчиво в сравнение с патриархалното. Дори и да носи аблосютно всички признаци на семейство и да се счита за напълно пълноценно, модерното семейство има недостатъци- дори само съвместното съжителство днес се смята за семейство. Така разгледани нещата, поставят въпроса дали не се връща модата на патриархалното семейство.

 • Александра Брайкова says:

  Д-р Михайлова, здравейте и от нашия екип – Александра Брайкова, Василена Василева, Ренета Минчева, Вержиния Йорданова и Любен Митов. Работихме по темата “Модерно ли е семейството днес?” и ето нашето рекламно резюме:
  “Модерно семейство” – това е понятие, което и да днес в съзнанието на човека няма точно определен стереотип. Всяко семейство се сблъсква с различни проблеми, които успява, но и неуспява да разреши. Кризата е един от тези проблеми. Много от “модерните” семейства емигрират, за да подобрят материалното си състояние, но в много от случаите – разделени. Превръщат се в егоисти и семействата се сриват.
  Друг вид са т.н. “кариеристки семейства”. За тях на пиедестал стой работата. Ценностите се изменят, традициите се забравят. Съжителството е успешно, когато и мъжът и жената са кариеристи, но ако не е така-то често бива разрушено.
  В тежката финансова криза много хора търсят съжителство с хора от различна националност – често средство за запознанство и комуникация при тях е Интернета. Други хора, емигрирали в чужбина срещат истинската си любов там.
  Друг важен аспект за едно семейство е социалният статус. Съжителството на двама души с различен социален статус е много трудно и в повечето случаи краткотрайно, защото достойнството и егото на другия биват наранени.
  През последните години нараства и броят на съжителство, но без брак. Това се счита за по-модерно от брака,но има и много хора, който не сключват брак по финансови причини.
  Семейството е нещо, от което всеки се нуждае. Дори различни, хората имат нужда от любов и разбиране.

 • Анита Соколова says:

  Здравейте, д-р Михайлова. Нашият екип се състои от Анита Соколова, Адриана Петрова и Елена Солакова. Ето резюмето на домашното ни:
  Да нямаш брак, но да имаш семейство или да имаш брак, но да нямаш семейство. Двата случая са често срещани в днешното общество. Семейното съжителство се разраства и разпространява с пълна скорост и все по-умело измества брака. Под формата на небрачно, но фактическо съжителство живеят повече от половината от семейните двойки в България. От финансова гледна точка, на кого са нужни тези големи събития и пиршества, за които се хвърлят излишни пари? И какво променя в семейството единият подпис? Не може лист хартия да е критерий за това дали имаме семейство или не, защото то се гради не на материалните, а на духовните блага. По-лошата комбинация е сключването на брак, по различни от обичайните причини. Така наречените “Бракове по сметка” са много срещани, макар често да се отрича съществуването им. И това поражда въпроса: Какво предпочитат хората – да се уредени финансово за цял живот, но с човек, към когото не изпитват искрени чувства или да са истински щастливи с човека до себе си, но да са изпревени пред финансови трудности? Събирането с някого, с предтекст “нечисти” помисли, не трябва да се оприличава със семейството. Защото е по-важно да си с някого, защото ИСКАШ, а не защото ТРЯБВА.

 • Диана Геловска says:

  Здравейте гл. ас. Михайлова,
  Аз (Диана Геловска), Симона Вълчанова, Лили Казакова и Сабие Хадживезулова отговорихме на въпроса “Модерно ли е семейството днес?”.
  Всеки трябва да знае мястото и ролята си в семейството. Кризата в модерното семейство идва от това че ролите се объркват. Жената ходи на работа докато мъжът е вкъщи и гледа децата. Хората са лесно приспособими и приемат много превъплъщения. Редът в патриархалното семейство е заменен с хаоса на модерното адаптивно към всички ситуации семейство.

 • Василена Димитрова says:

  Въпросът за модела на модерното българско семейство е свързан както с патриархалните традиции и историческата съдба на страната ни, така и с модерните тенденции в развитието на човешкото общество.
  Здравото семейство е основа на живата сила и бъдещето на народа, то гарантира неговото съществуване, оцеляване и развитие. Всеки човек се нуждае от семейство като място за убежище, покой и безопасност.
  В днешно време какво всъщност се разбира под фразата „Модерно семейство?“

 • Нинка Георгиева says:

  Здравейте, Д-р Михайлова!
  Екипът ни се състои от Корнелия Павлова и Нинка Георгиева. Работихме по темата “Дребни пари”. Ето го и нашето резюме:
  На всички ни се е случвало, поне веднъж, да имаме едра банкнота и да не можем да платим сметка от порядъка на лев-два. Повечето хора се изнервят от този факт и често се стига до полемики с търговеца,който отказва да ни продаде стоката, която искаме да закупим, защото „няма дребни, за да ни върне”. Но какво всъщност означава това? Какво означава изразът „дребни пари”? Какво означава да нямаш „дребни пари”? И не на последно място, какви обществени проблеми стоят зад „дребните пари”? Това са основните въпроси, на които ще се опитаме да намери отговор в нашата разработка. Ще представим проблема от двете гледни точки – на клиента и на търговеца. Какви са последиците за едните и другите и къде и как този проблем намира място в обществените социологически системи?

 • Валерия Видева says:

  Добър вечер, д-р Михайлова!Нашият екип се състои от Винсент Тановски, Валерия Видева, Михаела Тодорова и Стоян Николов. Ето и нашето резюме към социологическия анализ на тема “Затворена граница”:
  Сблъсъкът между модернизъм и традиция, различни идеологии и техните върли поддръжници водят до положението, в което се намират сирийските граждани днес. Желанието на сирийския народ за една свободна и демократична република е довело до една насилствената стратификация, която правителството налага на противниците на режима. Военните действия срещу цивилни, арестуването на цели семейства и непрестанните убийства на бунтовници, принуждават сирийските граждани да напуснат родните си домове, за да търсят убежища в други страни. Но какво става, когато границите са затворени, бягството крие опасност за живота, а дори и то да бъде извършено, няма как да се даде гаранция, че останалите държави ще отворят границите на ума си и ще подадат ръка? Ставаме свидетели на това как един микро проблем се превръща в макро проблем, на който всички ние поне от състрадателност трябва да отделим нужното внимание.

 • Стоя-Александрина Витанова says:

  Уважаема д-р Михайлова,
  Нашият екип (Гергана Георгиева,
  Елена Минкова, Николай Стайков
  Стефан Петров, Стоя- Александрина Витанова)Ви представя резюмето към системен анализ на тема “Модерно ли е семейството днес?”

  Семейството е най-тесният вид общност – родовата общност. Във всяко едно семейство има определени норми и правила, спазващи се от членовете му. Въпросът е дали тези норми се изменят през различните епохи. Запазило ли е модерното семейство йерархията на патриархалното или всяко едно време води след себе си и известни промени? Какво всъщност се разбира под модерно семейство? Mодерно ли е семейството днес и как му влияят социалните фактори?

 • Мая Минчева says:

  Добър вечер Д-р Михайлова,ето и нашето рекламно резюме на тема Семейството днес-Християнска идилия или модерна анархия? .Това е нашият екип: Мая Минчева,Неделина Петкова и Палмира Желязкова.

  Нека разгледаме типичното християнско семейство – преди и сега, техните ценности, междуличностни отношения и поведение в социалната група “семейство”.Модерното семейство е на много по-високо ниво-както на интелектуално ниво така и на финансово.Постиженията на модерната електроника са направили живота на семейството много по лесен и удобен.Поглеждайки назад стигаме до извода,че до такава степен сме свикнали със модерния живот,че не бихме могли да издържим на предишния начин на живот.

 • Станислава Цветкова says:

  Д-р Михайлова, нашият екип (Станислава Цветкова, Паола Павлова, Георги Георгиев и Антон Папазов) е готов с последната си домашна работа на тема “Модерно ли е семейството днес?”. Ето и резюмето ни:
  Семейството е призвание, задача, цел, смисъл, висша и основна ценност. Семейството е ПОТРЕБНОСТ. Според Ерих Фром, творчеството е най-висшата проява на СВОБОДА. A когато човек създава семейство, създава дом изпълнен с хармония и разбирателство, създава деца – той твори.

 • Ирен Бабачева says:

  Здравейте д-р Михайлова, това е резюмето ми на тема “Затворена граница”

  Възможно ли е да има затворени граници днес? Възможно ли е това да се случва в двадесет и първи век, във века на световната глобализация? Интересно е, как и кой може да си позволи да затваря границите си? Трябва ли хората, които си позволяват да го правят да бъдат подведени под отговорност? Дали случаят с ограничението на трите гранични контролно-пропускателни пункта с България – Капитан Андреево – Капъкуле, Лесово – Хамзабейли и Малко Търново – Дерекьой на 20-21 ноември 2012г. наистина е заради подмяна на митническата информационна система на Турция? Предстои да разберем…

 • Елена Думанова says:

  Аз съм пътешественик, странстващ човек. Която и страна да съм посещавала, никога до сега не са ми задавали въпроса „Имаш ли по-дребни или точни пари?”, нито са ме посрещали с отблъскващото „Не мога/нямам да Ви върна”. Става въпрос за кафенета, магазини, посещаване на забележителности, използване на градски транспорт и таксита. Да не говорим за пренебрежителното отношение, когато кажете, че нямате по-дребни и това са Ви единствените банкноти. Все едно проблемът е Ваш, но всъщност той не е. Не се притеснявайте, защото Вие винаги можете да си вземете парите обратно и да отидете до следващата каса, където ще намерят какво да Ви върнат, а на предишната, икономиката на точните пари ще продължава да затъва в кал.

Leave a Reply

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA Image

*