Директор
Научноизследователски междууниверситетски център за изучаване на римското право и романистичната традиция
Константин Веселинов Танев

Доц. д-р Константин Веселинов Танев

Служебен E-mail: konstantin.tanev@unwe.bg
Личен E-mail: konstantin.tanev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 676
Кабинет: 1098
Консултации: понеделник10-14

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 16.45 - 21.00 4053 Римско частно право Право - напр. бакалаври редовно 618 61800
Онлайн занятие » Л вторник 16.00 - 20.15 3049 Римско частно право Право - напр. бакалаври редовно 617 61700
Онлайн занятие » У четвъртък 12.30 - 14.00 3050 Римско частно право Право - напр. бакалаври редовно 617 6081
Онлайн занятие » У четвъртък 14.15 - 15.45 3050 Римско частно право Право - напр. бакалаври редовно 617 6082
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 16.45 2030 Юридическа техника Право - напр. бакалаври редовно 615 ЮТ
Онлайн занятие » Л петък 14.15 - 16.45 2030 Юридическа техника Право - напр. бакалаври редовно 616 ЮТ