Константин Веселинов Танев

Доц. д-р Константин Веселинов Танев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 676
Кабинет: 5031
Консултации: Онлайн консултации: Петък: 14:00 - 16:00ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 15.45 110К (карта) Академично писане Право бакалаври редовно 604 Акп
Л понеделник 14.15 - 15.45 110К (карта) Академично писане Право бакалаври редовно 605 Акп