Константин Веселинов Танев

Доц. д-р Константин Веселинов Танев

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 676
Кабинет: 5031
Консултации: Онлайн консултации: Петък: 14:00 - 16:00ч.

2023 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Romanistische Methode in Mitteleuropa – Die methodischen Herausforderungen der europäischen Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg
Място на провеждане: Online-Virtuelle Tagung
Организатор: M. Avenarius / W. Dajczak
Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 10
Забележка:

2023 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 75-та сесия на Дружеството Фернан де Вишер за история на правата в Античността
Място на провеждане: Брюксел
Организатор: Университет Свети Луи
Роля в проявата /доказателства за участие/: Доклад, тема по програма Aspetti religiosi e civili dello scioglimento del matrimonio nelle fonti giuridiche arcaiche
Година на провеждане: 2022
Месец на провеждане: 12
Забележка:

2023 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Константин Танев
Заглавие: The Case of Lucretia - Symbolizing the Political Reality
Издание (наименование,том/кн./бр.№): PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022)
Страници от-до: 11–23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Univerzita Karlova
Място на публикуване (град, държава): Прага
Година на публикуване: 2023
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tanev, K.
Заглавие: In Memory of Hans Ankum, a Scholar and a Friend,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2
Страници от-до: 127–131
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Charles University in Prague under the guarantee of the Department of Legal History of the Faculty of Law of Charles University
Място на публикуване (град, държава): Prague
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tanev, K.
Заглавие: Utriusque iuris scribimus - une tentative de confronter les deux éléments de la sagesse jurisprudentielle dans la tradition romanistique.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Sous la direction de Jacques Bouineau. Dieux et hommes : modèles et héritages antiques.
Страници от-до: 31-42.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): L'Harmattan
Място на публикуване (град, държава): Paris
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tanev, K.
Заглавие: La possibilité pour la personne libre d’être évaluée en argent selon le commentaire de Gaius sur l’Édit du Préteur Urbain.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Sous la direction de Alexandre Deroche. La responsabilité. Cahiers Internationaux d’Anthropologie Juridique , Vol. 53 , Limoges, 2019.
Страници от-до: 651-666
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Presses universitaires de Limoges
Място на публикуване (град, държава): Limoges
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tanev, K.
Заглавие: La cause aristonienne et les rapports synallagmatiques comme justifications d'obligation civile.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Mausen, Y. et Pichonnaz, P. (éditeurs). Devoirs, promesses et obligations Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit à Fribourg (2 au 4 juin 2016).
Страници от-до: 200-215
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Schulthess Verlag
Място на публикуване (град, държава): Zurich
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Танев, К. Стефан Бобчев и неговите изследвания върху старобългарските правни паметници - опит за съвременен прочит.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник с доклади от научна конференция "100 години УНСС - 100 години право в УНСС", Том І - История, теория и развитие на правото. Актуални проблеми на частното и международното право.
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2022 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Т.
Заглавие: Fides и bona fides като правни конструкти през Античността и Модерността. Кратък преглед на историческото развитие.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Съставител Д. Маринова. ДОБРОСЪВЕСТНОСТТА КАТО НОРМА И ПРИНЦИП НА ПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО- ГЕНЕЗИС, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Лятно докторантско училище по право, организирано по повод 30-годишнината от създаването на Юридич
Страници от-до: 29-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Edinburgh
Организатор: Edinburgh School of Law
Автор/и: KonstantinTanev
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 47
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 09
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Наименование на научния форум: LXXIIIe Session De La Société Internationale Fernand De Visscher Pour L’histoire Des Droits De L’antiquité
Тема: The role of place in the context of the Roman law of surety.
Забележка: Example of Lex Furia

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: Praga
Организатор: Charles University
Автор/и: KonstantinTanev
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 1-20
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: XV SEMINARIO “DIRITTO ROMANO ED ATTUALITÀ”
Тема: Aspetti legislativi del regime personale e territoriale dei debitori. Una esperienza plurisecolare
Забележка: power point

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Edinburgh
Организатор: Edinburgh School of Law
Автор/и: KonstantinTanev
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 47
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 09
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Наименование на научния форум: LXXIIIe Session De La Société Internationale Fernand De Visscher Pour L’histoire Des Droits De L’antiquité
Тема: Le droit et sa place dans le monde antique
Забележка: resume

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: KonstantinTanev
Заглавие: La possibilité pour la personne libre d’être évaluée en argent selon le commentaire de Gaius sur l’Édit du Préteur Urbain,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): La responsabilité, Textes réunis par Alexandre Deroche,
Страници от-до: 651-666
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Editeur : Presses Universitaires de Limoges - Pulim, Collection : Cahiers Internationaux d'Anthropologie Juridique,
Място на публикуване (град, държава): Limoges
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN : 978-2-84287-737-8

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: KonstantinTanev
Заглавие: Observations on the value of naturalis ratio from early Humanism to the Antiquity,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Schermaier, Martin. Ed., De rebus divinis et humanis : Essays in honour of Jan Hallebeek.
Страници от-до: 357-364
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Vandenhoeck & Ruprecht,
Място на публикуване (град, държава): Gottingen, Germany
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 9783847007319 3847007319, OCLC Num. 1102473025.

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ФИДУЦИАРНИ СДЕЛКИ
Автор/и: Генка Феодорова Мозжухина
Доказателство: Югозападен университет „Неофит Рилски”
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Константин Веселинов Танев
Заглавие: "Каузата и структурирането на ненаименованите договори"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 74-81
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 70
Място на провеждане: Paris
Организатор: SIHDA
Автор/и: Tanev, Konstantin
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 15
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 09
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Наименование на научния форум: Ius et Periculum. Le droit face au risque dans l’Antiquité
Тема: Le risque contractuel dans le contexte de Scevola D.22.2.5 et ses possibles implications procédurales
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 73
Място на провеждане: FRIBOURG
Организатор: SOCIETE D’HISTOIRE DU DROIT
Автор/и: Tanev, Konstantin
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 20-22
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 06
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Наименование на научния форум: La responsabilte
Тема: JOURNEES INTERNATIONALES DE LA SOCIETE D’HISTOIRE DU DROIT
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Танев, Константин
Заглавие: РАЗЛИКАТА МЕЖДУ АЛЕАТОРНОСТ И РИСК В РИМСКОПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЛИГАЦИИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИЯ ОБОРОТ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): IUS ROMANUM
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tanev, Konstantin
Заглавие: Il contratto labeoniano nel suo ambiente linguistico, giuridico e commerciale
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scritti Corbino, 7
Страници от-до: 129-153
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Libellula
Място на публикуване (град, държава): Tricase - Italy
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 66th session
Място на провеждане: Oxford
Организатор: B. Sirks regius professor
Автор/и: TANEV, K.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 19-19
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 18.10.2012
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 18.10.2012
Наименование на научния форум: SIHDA
Тема: Reception of Law / Continuity and Reception in the ‘Synallagma’ Cases, the ‘Causa’-Problem between ‘In Factum’ and ‘In Ius’ redress, ,
Забележка: summary to be published in RIHDA, as well

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-14-2013
Наименование: Доктринерната традиция на частното право и въздействието ѝ върху българската правна среда
Ръководител: доц. д-р Константин Танев
Колектив: проф. Мария Костова, докторант Генка Мозжухина
Описание: университетски научен проект колективен /
Начало (дд.мм.гггг): 01.06.2012
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2015
Забележка: Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-2-2013
Наименование: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев
Ръководител: доц. Иван Цветанов Иванов
Колектив: проф. д-р Христина Балабанова (кабинет 1105, сл. тел. 8195 682), Стефан Радев – Председател на Алумни клуб на завършилите ЮФ доц. д-р Борис Ланджев (кабинет 1100, сл. тел. 8195 683), доц. д-р Таня Йосифова (кабинет 1100, сл. тел. 8195 683), доц. д
Описание: организирана под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев по повод 160-годишнината от рождението на Основателя и Първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев
Начало (дд.мм.гггг): 17.10.2013
Край (дд.мм.гггг): 17.10.2013
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: IUS ANTIQUUM
Място на провеждане: Москва
Организатор: Центр истории римского права и европейских правовых систем Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН)
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на редколегия
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 15.03.2013
Забележка: постоянно

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: ELR
Място на провеждане: Italia
Организатор: Comitato scientifico e di referaggio internazionale, ELR, The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law, Libellula edizioni, ISSN 2280-4994
Роля в проявата /доказателства за участие/: referaggio
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 08.01.2013
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 18.12.2012
Място на провеждане: Благоевград
Университет: ЮЗУ
Факултет: ПИФ
Катедра: Частно правни науки
Доказателство: протокол
Забележка:
Брой: 1

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 9
Място на провеждане: Suzdal
Организатор: Центр истории римского права и европейских правовых систем Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН)
Роля в проявата /доказателства за участие/: член основател
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 03.10.2013
Наименование на научния форум: Nono Seminario internazionale “Diritto romano e attualità” sul tema «VIE ANTICHE E MODERNE AI COMMERCI: filosofia, economia e diritto. Rodi, Roma e le loro eredità» che si svolgerà
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Константин Танев
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Изграждането на отговорността между понятието за вина и риск Европейското бъдеще на България
Списание/издателство/издание: ИК-УНСС,
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 56-
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Константин Танев
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Етически основи на системата от източници на облигация в Никомаховата етика на Аристотел и нейното влияние върху римскоправната доктрина и романистичната традиция
Списание/издателство/издание: Етиката в българската правна система, ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 56-
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1202.
Наименование: CEl training modules "Perfection school - Roman Foundations of European Private Law"
Ръководител: Константин Веселинов Танев
Колектив: Константин Танев, Живко Драганов, Иван Иванов, Стоян Лазаров, Генка Мозжухина
Описание: The activity foresees an experts-students' meeting in the form of training event perfecting the knowledge of Roman law models, fostering cooperation in the CEI region, knowledge sharing and transposition of good practices in science and education. Ac
Начало (дд.мм.гггг): 19.11.2013
Край (дд.мм.гггг): 01.08.2014
Забележка: Финансиран от Кооперативния фонд на Централно Европейската Инициатива

2014 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1202
Наименование: CEI training modules “Perfection School – Roman Foundations of European Private Law”
Ръководител: Константин Веселинов Танев
Колектив: Константин Танев, Живко Драганов, Иван Иванов, Стоян Лазаров, Генка Мозжухина
Описание: The activity foresees an experts-students' meeting in the form of training event perfecting the knowledge of Roman law models, fostering cooperation in the CEI region, knowledge sharing and transposition of good practices in science and education. Ac
Дата на подаване (дд.мм.гггг): 03.07.2013
Вх. №: 1202.060-14
Забележка: CEI Cooperation Fund

2014 Друго

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1 – 14/2013 г.
Наименование: "Доктринерната традиция на частното право и въздействието ѝ върху българската правна среда"
Ръководител: Константин Веселинов Танев
Колектив: Константин Танев, Мария Костова, Стоян Лазаров, Генка Мозжухина
Описание: Историческият и сравнителният анализ е традиционен не само за научните изследвания, но и за преподаването на правните дисциплини. Тук могат да се посочат повечето от учебните програми в различните университети. И двете форми на изследване са типични
Начало (дд.мм.гггг): 11.04.2013
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2015
Забележка: чл. 2, т.1 и съобразно чл. 8 от Наредба № 9/08.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Участие в редакционна колегия на междун. сп. Древнее право
Място на провеждане: Москва
Организатор: Център за изучаване на римското право, РАН, Москва
Роля в проявата /доказателства за участие/: Представяне на статии за обсъждане, четири броя
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 20.03.2014
Забележка: Постоянен член на редколегията

2014 Друго

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 09
Място на провеждане: Суздал, Русия
Организатор: Център за изучаване на римското право, РАН, Москва
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет и лектор,
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 04.10.2013
Наименование на научния форум: “Diritto romano e attualità” sul tema «VIE ANTICHE E MODERNE AI COMMERCI: filosofia, eco-nomia e diritto. Rodi, Roma e le loro eredità» Suzdal,
Забележка: 3-6 ottobre 2013

2014 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 09
Място на провеждане: Суздал, Русия
Организатор: Център за изучаване на римското право, РАН, Москва
Автор/и: Константин Танев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 10-15
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 04.10.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 04.03.2014
Наименование на научния форум: “Diritto romano e attualità” sul tema «VIE ANTICHE E MODERNE AI COMMERCI: filosofia, eco-nomia e diritto. Rodi, Roma e le loro eredità» Suzdal, 3-6 ottobre 2013
Тема: Il prestito marittimo romano ed aleatorietà - una differenziazione tra alea ed il rischio
Забележка: под печат

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 67
Място на провеждане: Залцбург
Организатор: Университета на Залцбург
Автор/и: Константин Танев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 15
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 12.09.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 12.09.2013
Наименование на научния форум: SIHDA
Тема: Once again on the scope of res subrepta and res furtiva in the lex Atinia and the XII Tables and the comment of Paul
Забележка: Статията ще бъде публикувана и в сборник в чест на Региус професора по цивилно право в Оксфорд Б. Сиркс

2014 Друго

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Константин Танев
Година на публикуване: 2014
Заглавие: МЕТОДЪТ НА ПРАВНОИСТОРИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В СВЕТЛИНАТА НА АНАЛИЗА НА СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ПРАВНИ ПАМЕТ-НИЦИ ОТ СТЕФАН САВОВ БОБЧЕВ
Списание/издателство/издание: ИК, УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 253-262
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : X
Наименование: Das zehnte Treffen des ständigen Seminars "Diritto romano ed attualità" und der erste "Juristische Symposium der Balkanische Staaten" mit den gemeiner Thema: "Der Furtum im seinen juristischen, historischen, philosophischen und wirtschaftlichen Aspek
Ръководител: Konstantin Tanev, Yener Ünver, Leonid Kofanov, Michal Sckrejpek, Osvaldo Sacchi
Колектив: Stefka Naumova, Snejana Rakova, Ljuba Radulova, Ghenka Mosjuhina, Stoyan Lasarov
Описание: International colloquium in Istanbul
Начало (дд.мм.гггг): 29.10.2014
Край (дд.мм.гггг): 01.11.2014
Забележка: financed by Özyegin Universität Istanbul

2015 Друго

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Катандзаро, Италия
Организатор: Леонид Кофанов
Автор/и: Константин Танев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 10-20
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 20.11.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 20.05.2015
Наименование на научния форум: История ius gentium от Пифагора до современности
Тема: Ius gentium как международное право в интерпретации Гуго Гроция
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: Неапол, Италия
Организатор: Университет на Неапол, Федерико ІІ, УНСС
Автор/и: Константин Танев
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 20
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 19.02.2015
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 20.11.2015
Наименование на научния форум: Научен обмен
Тема: Le fonti del obbligazione tra storia ed interpretazione
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1202.060-14
Наименование: CEI training modules “Perfection School – Roman Foundations of European Private Law”
Ръководител: Константин Танев
Колектив: Живко Драганов, Иван Цветанов, Люба Радулова, Генка Мосжухина, Стоян Лазаров, Емилия Ганева
Описание: публикация на материалите и оценка на участниците
Начало (дд.мм.гггг): 01.11.2013
Край (дд.мм.гггг): 01.11.2014
Забележка: CEI training modules

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-14/2013
Наименование: : Доктринерната традиция на частното право и въздействието ѝ върху българската правна среда
Ръководител: Константин Танев
Колектив: 1. Мария Костова Илиева, професор, УНСС, преподавател по латински език 2. Люба Стефанова Радулова, доктор в Катедра класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски“ 3. Емилия Емилова Ганева, сътрудник, МЦИРПРТ към УНСС 4. Генка Феодорова Мо
Описание: Втора част на проекта
Начало (дд.мм.гггг): 01.04.2013
Край (дд.мм.гггг): 10.12.2015
Забележка: Университетски проект

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1-14
Наименование: "Доктринерната традиция на частното право и въздействието ѝ върху българската правна среда"
Ръководител: Константин Танев
Колектив: Мария Костова, Генка Мозжухина, Емилия Ганева, Стоян Лазаров
Описание: Колективен проект
Начало (година): 2012
Начало (месец): 12
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка: успешно отчетен

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Танев, Константин
Заглавие: Iuris vinculum в догматичната традиция на частното право
Наименование на сборник: Върховенството на закона -- предпоставка за развитието на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев
Страници от-до: 86-93
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК -- УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tanev K.
Заглавие: L'analisi dei "monumenti giuridici bulgari antichi" di Stefan Savov Bobcev. Un esempio di etica scientifica
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ius Antuquum, 2/30/2014
Страници от-до: 221-237
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Centrum iuris romani investigandi
Място на публикуване (град, държава): Moscoviae
Година на публикуване: 2014
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tanev K.
Заглавие: Il ius gentium come diritto internazionale nell'interpretazione di Ugo Grozio
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Ius Antuquum, 1/31/2015
Страници от-до: 210-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Centrum iuris romani investigandi
Място на публикуване (град, държава): Moscoviae
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Редакционна колегия, Ius Antiquum
Място на провеждане: Москва
Организатор: Леонид Кофанов
Роля в проявата /доказателства за участие/: рецензии
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 04
Забележка: ежегодно

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Diritto romano ed Attualità
Място на провеждане: Novedrate Italia
Организатор: Paola Todini, Università ECampus
Автор/и: Tanev K.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Le origini romane delle tecniche legislative.
Забележка: Публикувано резюме

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 69e Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité
Място на провеждане: Istanbul
Организатор: Johannes Michael Rainer (Salzburg) Carla Masi Doria (Napoli Federico II) Havva Karagöz (MEF İstanbul)
Автор/и: Tanev K.
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 09
Тема: La!percezione!della!natura,!dell'utilità!e!della! ragione!nel!classico!pensiero! giurisprudenziale!romano,!come!valori! cognitivi!o!valori!normativi:!un!tentativo!di! ricostruire!i!presupposti!teorici!del!dialogo! tra!le!scuole!giuridici
Забележка: Публикувано резюме

Година: 2012 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : FP7-PEOPLE-2012-IRSES/ 319016

Наименование: Private Law Constructs between the Concept and the Judicial Interpretation in the Tradition of European Legal Models

Ръководител: Konstantin Tanev

Колектив: Konstantin Tanev; Dimitar Radev; Jivko Draganov; Maria Kostova; Tanya Yossifova; Genka Mozjuhina; Mihail Boyadzhiev; Mihal Skrejpek; David Falada; Carla Masi Doria; Cosimo Cascione; Fabbiana; Tuccilo; Paola Santini; Natale Rampazo; Osvaldo Sacci; Luc

Описание: The law knowledge and implementation and particularly the private matters have a doctrinal nature, immediately related to the respective private-law-constructs /PLC/, resulting from a long-lasting tradition and from their specific national interpreta

Дата на подаване: 26.01.2012

Вх. №: 319016

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Der Vorschlag für ein Gemeinsames Kaufrecht in der der Europäischen Union und die Rechtsordnungen der neuen und alten Mitgliedsländer

Ръководител: Thomas Rüfner, Konstantin Tanev

Колектив: Zhivko Draganov, Zlatka Sukareva, Christian Takoff, Diana Marinova, Waltchin Daskalov, Ivan Tsvetanov, Tanja Yossifiva

Описание: Am 11. Oktober 2011 hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag: Vom Inkrafttreten der Verordnung an soll es Unternehmen und Privatpersonen möglich sein, grenzüberschreitende Kaufverträge durch privatautonome Entscheidung dem gemeineuropäischen Ka

Дата на подаване: 20.10.2011

Вх. №: 1

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Ius Antiquum,

Място на провеждане: Москва

Организатор: РАН, Център за изучаване на римското право

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на редакционна колегия

Дата на провеждане: 15.04.2012

Забележка: постоянно

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Константин Танев

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Varie implicazioni di locuzione ‘praescriptis verbis’, Atti del convegno, Diritto romano e attualità, 3-9 ottobre 2011 (partita prima), Praga, Mosca, La terminologia giuridica nel diritto processuale romano e moderno. La decisione giudiziaria e sua e

Име на списание/издателство: Карлов университет

Място на публикуване: Прага

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 23-42

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ТАНЕВ, К.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Структуриране на източниците на облигационни отношения с доброволен характер в предкласическото и класическото право, ,

Име на списание/издателство: 100 години от рождението на проф. М. Андреев (сборник статии)

Място на публикуване: УИ „Св. Кл. Охридски”, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 320-338

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: TANEV, K.,

Година на публикуване: 2010

Заглавие: La struttura logica della causa nel sistematica aristoniana delle obbligazioni volontarie,

Име на списание/издателство: Ius antiquum, 22/6,

Място на публикуване: Москва

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12-26

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ТАНЕВ, К.

Година на публикуване: -2010

Заглавие: Личността и ролята на съдията като обект и фактор на социални и персонални конфликти, Световната криза и България – правни аспекти, УНСС, Катедра Частно правни науки, Национална научна конференция, 6-12-2010

Име на списание/издателство: УИ „Стопанство”

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 40-44

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: TANEV, K.

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Diritto esecutivo nella Repubblica Bulgaria, La storia e l’attualità, Atti del convegno, Diritto romano e attualità, 3-9 ottobre 2011 (partita seconda), Praga, Mosca, La terminologia giuridica nel diritto processuale romano e moderno. La decisione g

Име на списание/издателство: Академия на Министерство на правосъдието

Място на публикуване: Москва

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12-26

Забележка: под печат

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: TANEV, K.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Il giudice romano e il concetto di persona, il giudice tra la sua persona ed il suo personaggio, Individui e res pubblica dall’esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il problema della ‘persona’. Atti del VI seminario scientifico

Име на списание/издателство: S.Maria C.V

Място на публикуване: Napoli

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 40-52

Забележка: под печат

Година: 2012 - Друго

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 2

Място на провеждане: София

Организатор: Междууниверситетски център по римско право и романистична традиция

Роля в проявата /доказателства за участие/: координатор, покана за участие

Дата на провеждане: 06.10.2012

Наименование на научния форум: “Diritto Romano e attualità” “Diritto Romano e attualità”. Il convegno di questo anno “Fonti del diritto: Dagli assetti giurisprudenziali alla norma giuridica. Dalla sentenza del giudice alle soluzioni dei giuristi”

Забележка: 6-12 10.2012

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 64

Място на провеждане: Барселона

Организатор: Автономен университет на Барселона

Автор/и: Константин Веселинов Танев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12

Дата на провеждане: 28.09.2010

Дата на публикуване: 25.09.2010

Наименование на научния форум: 64eme session de la societe internationale Fernand de Vissher pour l'histoire des droits de l'antiquite

Тема: Ancora sul contractus e synallagma la strada di Labeone di obiettare un nuovo genere di obbligazioni reciproci

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : 9

Наименование: Diritto romani e attualita

Ръководител: Константин Веселинов Танев

Колектив: Освалдо Саки, Константин Танев, Леонид Кофанов

Описание: провеждане на международен семинар за история правото

Дата на подаване: 25.10.2010

Вх. №: 9

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 37/2009

Наименование: ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО”

Ръководител: ДОЦ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ

Колектив: Доц. д-р Борис Богданов Ланджев - катедра „Частноправни науки”, Доц. д.р Константин Веселинов Танев - катедра „Частноправни науки”, Доц. д-р Живко Иванов Драганов - катедра „Частноправни науки”, Гл. ас. Виктор Илиев Иванов - катедра „Публичноправни н

Описание: Основна цел на проекта е подробно изследване и анализ на проблема за оптимизирането на практическото обучение в рамките на основния курс на подготовка на студентите по специалността „Право”, като се обхванат групите на обучаваните и на техните бъдещи

Начало: 15.09.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Константин Веселинов Танев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: La difesa contrattuale tra le azioni stricti iuris e bona fides

Име на списание/издателство: Ius Antiquum

Място на публикуване: Москва

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 29-38

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9

Място на провеждане: Неапол

Организатор: Втори уневерситет на Неапол

Автор/и: Константин Веселинов Танев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 25.10.2010

Дата на публикуване: 25.09.2010

Наименование на научния форум: Diritto romano e l'attualita

Тема: Il giudice romano e il concetto di persona, il giudice tra la sua persona e il suo personagio

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Редакционна колегия Ius Antiquum

Място на провеждане: Москва

Организатор: Центр Изучения римского права, ЮФ, МГУ Ломоносов, Институт изучения право

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на редакционна колегия, Издания от поредицата

Дата на провеждане: 31.01.2008

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: София

Организатор: ЮФ, УНСС

Автор/и: Константин Веселинов Танев

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 06.12.2010

Дата на публикуване: 01.05.2011

Наименование на научния форум: Световната криза и България, правни аспекти

Тема: Личността на съдията като фактор на социални и персонални конфликти

Забележка: