Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-45/2009

Наименование: Развитие на интерактивна интернет страница на катедра "Международни отношения" с интегрирана за он-лайн управление на преподавателските курсове в бакалавърската и магистърската програма по Международни отношения и Европеистика

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: асистенти от Катедра "Международни отношения"

Описание: Проект на НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-45/2009

Наименование: Развитие на интерактивна интернет страница на катедра "Международни отношения" с интегрирана за он-лайн управление на преподавателските курсове в бакалавърската и магистърската програма по Международни отношения и Европеистика

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: асистенти от Катедра "Международни отношения"

Описание: Проект на НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление "Политически науки"

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: преподаватели от Катедра "Международни отношения" и Катедра "Политология"

Описание: проект по НИД

Начало: 10.10.2008

Край: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-32/2009

Наименование: Критичен анализ на външната политика на Република България в периода 1997 - 2008 година

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: преподаватели от Катедра "Международни отношения"

Описание: проект по НИД

Начало: 20.09.2009

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки

Ръководител: доц. д-р Андрей Георгиев

Колектив: гл.ас.д-р Бойко Вълчев, гл. ас. Пламен Ралчев

Описание: проект по НИД

Начало: 27.10.2008

Край: 30.06.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-29/2009

Наименование: Изпитанията пред членството на България в Европейския съюз

Ръководител: доц.д-р Динко Динков

Колектив: асистенти от катедра "Международни отншения"

Описание: проект по НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2012

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Мария Бакалова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: „Национализмът като политика: изследване на феномените на национализма в контекста на политическите науки”

Име на списание/издателство: Сборник от Юбилейна международна научна конференция по повод 20 години от създаването на Катедра „Политология”

Място на публикуване: УИ Стопанство, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 212-224

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Мария Бакалова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: „Nationalism and democratization in post-communist transitions: Development of an analytical model“

Име на списание/издателство: Issuing Research and Knowledge in South-Eastern Europe

Място на публикуване: Thessaloniki

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 312-325

Забележка: сборник с изследвания, издаден от SEERC