Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 12.30 - 14.00 З 2058 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Международни отношения бакалаври редовно 301 3015
Л понеделник 14.15 - 15.45 211К (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Международни отношения бакалаври редовно 301 30100
Л понеделник 14.15 - 15.45 211К (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Политология бакалаври редовно 301 30100
Л понеделник 14.15 - 15.45 211К (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Европейска политика и икономика бакалаври редовно 301 30100
У понеделник 16.00 - 17.30 З 2058 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Международни отношения бакалаври редовно 301 3016
Л понеделник 17.45 - 21.00 А 4009 (карта) Разработване на изследователски проекти Дипломация и стратегически анализ - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л четвъртък 10.45 - 14.00 В 2023 (карта) Теория на външната политика Международни отношения бакалаври редовно 319 31900
Л 11.3.2023 г. - 12.3.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2111 (карта) ЕТНИЧЕСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л 26.3.2023 г. 9.00 - 17.30 Е 2111 (карта) ЕТНИЧЕСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800