Мария Енева Бакалова

Доц. д-р Мария Енева Бакалова

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 442
Кабинет: 3084
Консултации: Онлайн консултации: Сряда: 10:00ч. - 12:00ч. и четвъртък от 10:00ч.- 11:30ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 9.1.2024 г. 11.00 А 3006 (карта) Национализъм и политика на идентичност в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 300
зимна редовна 9.1.2024 г. 13.00 А 3006 (карта) Теории за европейското обединение и интеграция Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
зимна редовна 12.1.2024 г. 11.00 102К (карта) Международни отношения Право редовно бакалавър 603
зимна редовна 12.1.2024 г. 14.00 102К (карта) Международни отношения Право редовно бакалавър 602
зимна редовна 16.1.2024 г. 11.00 В 2005 (карта) Научна етика Международни отношения редовно бакалавър 302
зимна редовна 16.1.2024 г. 11.00 В 2005 (карта) Научна етика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 302
зимна редовна 16.1.2024 г. 11.00 В 2005 (карта) Научна етика Политология редовно бакалавър 302
условна сесия 16.1.2024 г. 11.00 В 2005 (карта) Увод във външната политика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
зимна редовна 16.1.2024 г. 16.00 Ж 2092 (карта) Международни отношения: проблеми и теории Дипломация и стратегически анализ - 2 сем редовно магистър 68
условна сесия 25.1.2024 г. 11.00 А 3008 (карта) Увод във външната политика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
условна сесия 25.1.2024 г. 11.00 А 3008 (карта) Увод във външната политика Политология редовно бакалавър 301
зимна поправителна 25.1.2024 г. 11.00 А 3008 (карта) Научна етика Международни отношения редовно бакалавър 302
зимна поправителна 25.1.2024 г. 11.00 А 3008 (карта) Научна етика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 302
зимна поправителна 25.1.2024 г. 11.00 А 3008 (карта) Научна етика Политология редовно бакалавър 302
зимна поправителна 25.1.2024 г. 13.00 А 3006 (карта) Теории за европейското обединение и интеграция Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
зимна поправителна 25.1.2024 г. 13.00 А 3006 (карта) Национализъм и политика на идентичност в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 300
зимна поправителна 25.1.2024 г. 16.00 Ж 2092 (карта) Международни отношения: проблеми и теории Дипломация и стратегически анализ - 2 сем редовно магистър 68
зимна поправителна 26.1.2024 г. 11.00 102К (карта) Международни отношения Право редовно бакалавър 602
зимна поправителна 26.1.2024 г. 11.00 102К (карта) Международни отношения Право редовно бакалавър 603
условна сесия 16.1.2025 г. 11.00 В 2005 (карта) Увод във външната политика Политология редовно бакалавър 301