Декан
Факултет "Международна икономика и политика"
Научни интереси: теории за международните отношения и външната политика; национализъм – теоретизиране и практически проявления; нормативни и политически аспекти на малцинствената проблематика; методологически проблеми при изследване на национализмите