Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 107К (карта) Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 619
годишна поправителна 13.9.2022 г. 11.00 107К (карта) Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 620
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Академични комуникации Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Академични комуникации Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Академични комуникации Политология редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Етикет и протокол Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Етикет и протокол Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 13.00 П034 (карта) Етикет и протокол Политология редовно бакалавър 300
годишна поправителна 13.9.2022 г. 15.00 П034 (карта) Международни отношения: проблеми и теории Дипломация и стратегически анализ - 2 сем редовно магистър 68
годишна поправителна 13.9.2022 г. 16.00 П034 (карта) Разработване на изследователски проекти Дипломация и стратегически анализ - 2 сем редовно магистър 68
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2019 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Международни отношения редовно бакалавър 300
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2019 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2019 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Политология редовно бакалавър 300
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2023 (карта) Национализъм и политика на идентичност в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 319
годишна поправителна 14.9.2022 г. 13.00 2023 (карта) Теории за европейското обединение и интеграция Европейска политика и икономика редовно бакалавър 319