Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 16.9.2020 г. 14.15 - 16.00 4009 Теории за европейското обединение и интеграция Европеистика редовно бакалавър 316
Извънредна 16.9.2020 г. 14.15 - 16.00 4009 Увод във външната политика Политология -напр. редовно бакалавър 319
условна сесия 16.9.2020 г. 14.15 - 16.00 4009 Теория на външната политика Международни отношения редовно бакалавър