Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 12.00 Национализъм и политика на идентичност в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 14.00 Теории за европейското обединение и интеграция Европейска политика и икономика редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 14.00 Теории за европейското обединение и интеграция Европеистика редовно бакалавър 318
Онлайн изпит » зимна редовна 10.1.2022 г. 16.00 Международни отношения: проблеми и теории Дипломация и стратегически анализ - 2 сем редовно магистър 68
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 12.00 Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 619
Онлайн изпит » зимна редовна 14.1.2022 г. 9.00 Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 620
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2022 г. 11.00 Етикет и протокол Международни отношения редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2022 г. 11.00 Етикет и протокол Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2022 г. 11.00 Етикет и протокол Политология редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2022 г. 9.00 Академични комуникации Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2022 г. 9.00 Академични комуникации Международни отношения редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна редовна 18.1.2022 г. 9.00 Академични комуникации Политология редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна поправителна 19.1.2022 г. 16.00 Международни отношения: проблеми и теории Дипломация и стратегически анализ - 2 сем редовно магистър 68
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 13.00 Международни отношения Право редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 25.1.2022 г. 13.00 Международни отношения Право редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 13.00 Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 619
Онлайн изпит » зимна поправителна 25.1.2022 г. 13.00 Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 620
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 10.00 Академични комуникации Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 10.00 Академични комуникации Международни отношения редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 10.00 Академични комуникации Политология редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 10.00 Етикет и протокол Международни отношения редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 10.00 Етикет и протокол Европейска политика и икономика редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 10.00 Етикет и протокол Политология редовно бакалавър 300
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 10.00 Увод във външната политика Политология -напр. редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 10.00 Увод във външната политика Международни отношения -напр. редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 26.1.2022 г. 10.00 Увод във външната политика Европейска политика и икономика редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 12.00 Национализъм и политика на идентичност в международните отношения Международни отношения редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 14.00 Теории за европейското обединение и интеграция Европейска политика и икономика редовно бакалавър 319
Онлайн изпит » зимна поправителна 26.1.2022 г. 14.00 Теории за европейското обединение и интеграция Европеистика редовно бакалавър 318