Декан
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 11.35 - 14.50 2019 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Международни отношения бакалаври редовно 300 30000
Л вторник 11.35 - 14.50 2019 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Политология бакалаври редовно 300 30000
Л вторник 11.35 - 14.50 2019 (карта) Въведение в международните отношения и външната политика Европейска политика и икономика бакалаври редовно 300 30000
Онлайн занятие » Л понеделник [от 7.2.2022 г. до 28.2.2022 г.] 17.45 - 21.00 3003 (карта) Разработване на изследователски проекти Дипломация и стратегически анализ - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л понеделник [от 21.3.2022 г. до 28.3.2022 г.] 17.45 - 21.00 3003 (карта) Разработване на изследователски проекти Дипломация и стратегически анализ - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л понеделник [от 4.4.2022 г. до 11.4.2022 г.] 18.30 - 21.00 3003 (карта) Разработване на изследователски проекти Дипломация и стратегически анализ - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800