Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 17.30 2122 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 105 10500
Л сряда 14.15 - 17.30 3075 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 104 10400
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2006 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 103 10300
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Л 6.4.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 725 72500
Л 7.4.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 709 70900
Л 7.4.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 725 72500
Л 11.5.2019 г. 9.00 - 16.45 502 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 12.5.2019 г. 9.00 - 16.45 502 Количествени методи Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200