Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Вторник: 17:30-19:00(присъствено) Четвъртък: 17:30-19:00(online)

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 14.00 2019 Математика I-ва част Финанси бакалаври редовно 111 11100
Л четвъртък 14.15 - 17.30 2064 Теория на статистика и вероятностите Статистика и иконометрия бакалаври редовно 149 14900