Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 14.00 2009 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 106 10600
Л четвъртък 10.45 - 14.00 2019 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 107 10700
Л 2.11.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Л 2.11.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Л 3.11.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика I-ва част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Л 3.11.2019 г. 9.00 - 16.45 501 Математика I-ва част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600