Заместник-декан по учебната работа
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Ръководител катедра
Катедра "Математика"
Мая Данаилова Микренска

Доц. д-р Мая Данаилова Микренска

Служебен E-mail: mikr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 678
Кабинет: 2088
Консултации: Сряда: 14:00-17:00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 10.45 - 14.00 2007 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 106 10600
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 2006 Математика II-ра част Икономика с преподаване на англ.език бакалаври редовно 134 13400
Онлайн занятие » Л вторник 10.45 - 14.00 5004 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 108 10800
Онлайн занятие » Л сряда 10.45 - 14.00 П038 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 107 10700
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Икономика, общество и човешки ресурси-Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 16.45 501 Математика II-ра част Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600