Участия в проекти

 • Проект “Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност”, Фонд “Научни Изследвания”, 2017-2018 ръководител доц. д-р Андрей Нончев
 • Проект НИД 21.03./03-35-2009, „Управление на междукултурните различия” –изследване сред чуждестранните студенти „Междуклултурните взаимодействия”, ръководител доц. В. Пиримова, Център за мобилност на преподаватели студенти
 • Проект „Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие” с водеща организация Икономически институт на БАН, Договор №ДИД 02/21 на МОН, ръководител проф. Веселин Минчев, Икономически институт на БАН
 • Проект „℮-политически форум” (учебен софтуер за симулация на демократичен политически процес) “НИД НА УНСС”  по договор № НИД 21.03 – 14/2008 г., ръководител доц. Блага Благоева
 • Проект “Методика и инструментариум за анализ на удовлетвореността на имигрантите от трети държави в процеса на тяхното интегриране в българското общество” НИД на УНСС 2011 г., ръководител доц. Соня Чипева
 • Проект „Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за интеграцията им“, ръководител доц. д-р Андрей Нончев,УНСС(Договор НИ- -1-10-2013
 • Проект EU WISE –ръководител проф. Елка Тодорова д.с.н, 7 РП – УНСС, Университет Саутхемптън, Англия, Университет Осло и др.(Договор 279081)
 • Член на инициативния и организационен съвет на Академичен форум за обществени науки ’2010 /АФОН/, ръководител проф. Михаил Мирчев
 • Член на програма COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) „Живот в общества под наблюдение“ (LiSS)
 • Член на програма COST International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network.
 • Член на Консултативен съвет на Център за социологически и психологически изследвания при УНСС