Директор
Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет
Михаела Михайлова Мишева

Доц. д-р Михаела Михайлова Мишева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 3086
Консултации: Сряда: 13:00ч. - 15:00ч. и четвъртък от 10:30ч.- 12:30ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 Ж 2093 (карта) Етносоциология Социология бакалаври редовно 400 40000
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 Е 3060 (карта) ЕТНИЧЕСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Макроикономика бакалаври редовно 180 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Застраховане и социално дело бакалаври редовно 181 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Екоикономика бакалаври редовно 184 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Аграрен бизнес бакалаври редовно 184 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Бизнес икономика бакалаври редовно 182 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Индустриален бизнес бакалаври редовно 182 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Политическа икономия бакалаври редовно 180 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Икономика на човешките ресурси бакалаври редовно 181 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Икономика бакалаври редовно 180 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Предприемачество бакалаври редовно 183 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Икономическа социология и психология бакалаври редовно 180 ИК.СОЦИОЛОГ1
Л четвъртък 16.00 - 19.15 В 2009 (карта) Икономическа социология Творчески индустрии и бизнес бакалаври редовно 184 ИК.СОЦИОЛОГ1