Директор
Регионален център за изследвания на миграцията и бежанците
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет
Михаела Михайлова Мишева

Доц. д-р Михаела Михайлова Мишева

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 249
Кабинет: 3086
Консултации: Сряда: 13:00ч. - 15:00ч. и четвъртък от 10:30ч.- 12:30ч.
Научни интереси: Миграционни процеси; идентичност и миграция; социален капитал; мрежи, политики срещу бедността; икономическа култура;