Научни интереси: Миграционни процеси; идентичност и миграция; социален капитал; мрежи, политики срещу бедността; икономическа култура;