Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 ПИС219 Международни миграции Икономическа социология и психология бакалаври редовно 410 41000
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 14.00 2009 Икономическа социология Икономика и бизнес бакалаври редовно 162 16200
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.45 3075 Икономическа социология Икономика и инфраструктура бакалаври редовно 166 16600