Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.45 2009 Икономическа социология Икономика и бизнес бакалаври редовно 143 14300
Л вторник 10.45 - 14.00 2059 Международни миграции Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 40900
Л сряда 12.30 - 15.45 5004 Икономическа социология Икономика и бизнес бакалаври редовно 144 14400