Returning migrants: stratification and segmentation of labor mobility

Международна научна конференция
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ: РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ
29-30 ноември 2018 г., София

Панел: Завръщащите се мигранти.

Презентция и доклад на тема: “Циркулярната миграция: перспективата на завръщащите се в България”

Maрия Бакалова, доктор, доцент

Михаела Мишева, доктор, гл. асистент

БМ КОНФ 29 ноем