Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Научни интереси: Антикризисен мениджмънт, Енергетика, Енергийна сигурност, ВЕИ. Икономика и управление, финанси, финансови инструменти и търговия с ценни книжа. Кризисно и антикризисно управление. Национална регионална и корпоративна сигурност. Общинска сигурност. Агробизнес, земеделие и животновъдство и др.