Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 09.00 - 10.30 308К (карта) Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 203 2015
У вторник 09.00 - 10.30 308К (карта) Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 203 2016
У вторник 10.45 - 12.15 308К (карта) Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 203 2012
У вторник 10.45 - 12.15 308К (карта) Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 203 2013
У вторник 10.45 - 12.15 308К (карта) Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 203 2014
Л вторник 14.15 - 15.45 З П036 (карта) Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 203 20300
Онлайн занятие » Л 3.2.2024 г. - 4.2.2024 г.
3.2.2024 г. онлайн занятие
4.2.2024 г. онлайн занятие
11.2.2024 г. онлайн занятие
10.2.2024 г. онлайн занятие
17.2.2024 г. онлайн занятие
18.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 5007)
9.00 - 17.30 А 5007 (карта) Антикризисно управление Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 11.2.2024 г.
3.2.2024 г. онлайн занятие
4.2.2024 г. онлайн занятие
11.2.2024 г. онлайн занятие
10.2.2024 г. онлайн занятие
17.2.2024 г. онлайн занятие
18.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 5007)
9.00 - 17.30 А 5007 (карта) Антикризисно управление Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 24.2.2024 г. 9.00 - 17.30 З 2059 (карта) Икономически аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 25.2.2024 г. 9.00 - 13.10 З 2059 (карта) Икономически аспекти на киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 23.3.2024 г. - 24.3.2024 г.
23.3.2024 г. онлайн занятие
24.3.2024 г. онлайн занятие
20.4.2024 г. онлайн занятие
22.3.2024 г. онлайн занятие
19.4.2024 г. онлайн занятие
10.5.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 4004)
9.00 - 17.30 А 4004 (карта) Антикризисен мениджмънт Акредитация и оценка на съответствието- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 30.3.2024 г. - 31.3.2024 г.
30.3.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
13.4.2024 г. онлайн занятие
14.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З 2059)
9.00 - 17.30 З 2059 (карта) Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.4.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на кризисните комуникации Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 20.4.2024 г.
23.3.2024 г. онлайн занятие
24.3.2024 г. онлайн занятие
20.4.2024 г. онлайн занятие
22.3.2024 г. онлайн занятие
19.4.2024 г. онлайн занятие
10.5.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 4004)
9.00 - 17.30 А 4004 (карта) Антикризисен мениджмънт Акредитация и оценка на съответствието- 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 11.5.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на кризисните комуникации Комуникационен мениджмънт - 2 сем. - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800