Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Научни интереси: Антикризисен мениджмънт, Енергетика, Енергийна сигурност, Корпоративна сигурност, Киберсигурност, ВЕИ, Икономика и управление, Финанси, финансови инструменти и търговия с ценни книжа, Кризисно и антикризисно управление, Национална регионална и корпоративна сигурност, Общинска сигурност и др.