Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3073 Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л петък 16.00 - 17.30 П036 Стратегическо управление в отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 177 17700
Л 12.10.2019 г. - 13.10.2019 г. 9.00 - 16.45 5022 Управление на обществените поръчки Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 10.11.2019 г. 9.00 - 17.30 4009 Организация на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 16.11.2019 г. - 17.11.2019 г. 9.00 - 17.30 4009 Организация на корпоративната сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.11.2019 г. - 24.11.2019 г. 9.00 - 16.45 1083 Антикризисен мениджмънт Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 15.12.2019 г. 9.00 - 17.30 4009 Антикризисно управление Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 21.12.2019 г. - 22.12.2019 г. 9.00 - 17.30 4009 Антикризисно управление Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800