Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 1084 Антикризисно управление Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » У вторник 10.45 - 12.15 2121 Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 228 2246
Онлайн занятие » У вторник 12.30 - 14.00 2121 Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 228 2244
Онлайн занятие » У сряда 10.45 - 12.15 3007 Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 228 2247
Онлайн занятие » У сряда 12.30 - 14.00 3007 Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври редовно 228 2245
Онлайн занятие » Л четвъртък [от 13.2.2020 г. до 30.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 4041 Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 16.45 303 Антикризисно управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 73100
Онлайн занятие » У 5.4.2020 г. 9.00 - 16.45 303 Антикризисно управление Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 7302
Онлайн занятие » У 10.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3034 Антикризисно управление Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 9307