Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Научен секретар
Катедра "Национална и регионална сигурност"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 09.00 - 10.30 4056 (карта) Стратегическо управление в отбраната и сигурността Икономика на отбраната и сигурността бакалаври редовно 197 19700
Л 25.9.2021 г. - 26.9.2021 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 2.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Антикризисен мениджмънт в киберсигурността Управление на киберсигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 16.10.2021 г. - 17.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Управление на обществените поръчки Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 23.10.2021 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Управление на обществените поръчки Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 13.11.2021 г. 9.00 - 15.00 (карта) Антикризисно управление на общините и регионите Местно самоуправление - 2 сем. Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 14.11.2021 г. 9.00 - 14.00 (карта) Антикризисно управление на общините и регионите Местно самоуправление - 2 сем. Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Л 4.12.2021 г. - 5.12.2021 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Антикризисен мениджмънт Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 11.12.2021 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Антикризисен мениджмънт Икономика на вътрешния ред - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800