Заместник-декан по научноизследователската дейност
Финансово-счетоводен факултет

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 10.45 - 14.00 3074 Финансов контрол Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 105 10500
Л 14.12.2019 г. 9.00 - 16.45 И406 Теория на финансовия контрол Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 925 92500
Л 15.12.2019 г. 9.00 - 16.45 И406 Теория на финансовия контрол Счетоводство и контрол бакалаври дистанционно 925 92500