Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2113 Секторни политики за електронното управление Електронно управление - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 3038 Контрол на обществените поръчки Финансов контрол и финансово право - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 2119 Оценка на бизнеса Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л петък 18.30 - 21.00 3050 Контрол на обществените поръчки Одитинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800