Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У понеделник 14.15 - 15.45 П034 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 210 ППА2-211
У понеделник 14.15 - 15.45 П034 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 211 ППА2-211
Л понеделник 16.00 - 17.30 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 210 ППА
Л понеделник 16.00 - 17.30 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 211 ППА
У понеделник 17.45 - 19.15 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 210 ППА1-210
У понеделник 17.45 - 19.15 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 211 ППА1-210
Л 1.3.2014 г. - 2.3.2014 г. 9.00 - 17.30 ИСК214 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 22.3.2014 г. - 23.3.2014 г. 9.00 - 17.30 ИСК310 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 26.3.2014 г. - 27.3.2014 г. 9.00 - 17.30 ИСК310 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800