Заместник-декан по международно сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"

Поля Стоянова Кацамунска

Доц. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Катедра "Публична администрация"

Факултет "Управление и администрация"

CV CV: български

E-mail Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg

Personal E-mail Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com

Phone number Телефон: (02) 8195 621

Office Кабинет: 5034Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 15.45 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 215 ППА
Л 26.3.2016 г. 9.00 - 16.45 ИСК401 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 931 93100