Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"

Поля Стоянова Кацамунска

Доц. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Катедра "Публична администрация"

Факултет "Управление и администрация"

CV CV: български

E-mail Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg

Personal E-mail Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com

Phone number Телефон: (02) 8195 621

Office Кабинет: 5034Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 14.15 - 15.45 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 218 21800
Л вторник 17.45 - 21.00 5023 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800