Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л четвъртък 16.00 - 17.30 4007 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 221 22100
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2121 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 10.3.2018 г. 9.00 - 16.45 П036 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 933 93300
Л 21.4.2018 г. 9.00 - 17.30 2111 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800