Заместник-декан по международно сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"

Поля Стоянова Кацамунска

Доц. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Катедра "Публична администрация"

Факултет "Управление и администрация"

CV CV: български

E-mail Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg

Personal E-mail Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com

Phone number Телефон: (02) 8195 621

Office Кабинет: 5034Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 16.45 3008 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 226 22600
Л понеделник 16.55 - 20.10 П037 Сравнителна публична администрация Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 130 13000
Л вторник 11.30 - 14.00 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 225 22500
Л четвъртък 08.00 - 11.15 5004 Основи на публичната администрация Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л четвъртък 11.40 - 14.00 2019 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 224 22400
Л петък 09.00 - 10.30 2023 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври редовно 215 21500
Л 30.9.2016 г. 17.45 - 21.00 2009 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 934 93400
Л 1.10.2016 г. 9.00 - 16.45 2009 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 934 93400
Л 30.10.2016 г. 9.00 - 14.40 3032 A Протокол в публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 12.11.2016 г. 9.00 - 16.45 2119 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 931 93100
Л 19.11.2016 г. 11.00 - 18.45 ауд. 2 Сравнителна публична администрация Публ.админстрация и регионално развитие бакалаври дистанционно 820 82000
Л 26.11.2016 г. - 27.11.2016 г. 9.00 - 16.45 3073 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 3.12.2016 г. - 4.12.2016 г. 9.00 - 16.45 3053 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800