Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.50 - 12.15 2019 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 218 21800
У понеделник 12.30 - 14.00 3063 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 218 2101
Л понеделник 16.00 - 17.30 2023 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври редовно 210 СПА
Л вторник 09.00 - 11.20 2019 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 220 22000
Л вторник 11.35 - 14.00 2019 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 219 21900
Л четвъртък [от 13.11.2014 г. до 13.11.2014 г.] 9.00 - 15.00 ИСК406 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 932 93200
Л петък [от 14.11.2014 г. до 14.11.2014 г.] 9.00 - 14.00 ИСК406 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 932 93200
У събота [от 15.11.2014 г. до 15.11.2014 г.] 9.00 - 16.45 ИСК406 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 932 9305
Л 11.10.2014 г. - 12.10.2014 г. - Основи на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 6.12.2014 г. - 7.12.2014 г. - Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800