Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 07.15 - 10.30 2009 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 231 23100
Л понеделник 14.15 - 17.30 5004 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 230 23000
Л вторник 14.15 - 17.30 2110 Сравнителна публична администрация Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 09.00 - 10.30 2023 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври редовно 221 22100
Л сряда 10.45 - 14.00 И406 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 232 23200
Л сряда 17.45 - 21.00 3037 Административни системи и административни реформи Електронно управление - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 13.15 - 15.45 3006 Основи на публичната администрация Право - напр. бакалаври редовно 613 ОсПА
Л петък 13.15 - 15.45 3006 Основи на публичната администрация Право - напр. бакалаври редовно 614 ОсПА
Л 7.10.2018 г. 9.00 - 15.00 3061 Административен протокол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 3.11.2018 г. 9.00 - 16.45 2030 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600
Л 4.11.2018 г. 9.00 - 16.45 2030 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 936 93600
Л 10.11.2018 г. 9.00 - 16.45 304 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 11.11.2018 г. 9.00 - 16.45 304 Основи на публичната администрация Администрация и управление - Хасково ДО бакалаври дистанционно 732 73200
Л 17.11.2018 г. - 18.11.2018 г. 9.00 - 16.45 4041 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.11.2018 г. 9.00 - 15.45 3032 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 25.11.2018 г. 9.00 - 12.15 3032 Теория и практика на публичната администрация Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 1.12.2018 г. 9.00 - 16.45 3037 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 933 93300