Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Поля Стоянова Кацамунска

Проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска

Служебен E-mail: polya.katsamunska@unwe.bg
Личен E-mail: polya_katsamunska@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 621
Кабинет: 5034
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Вторник от 07:30 до 09:30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 12.30 - 14.00 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 224 22400
Л четвъртък 09.00 - 11.30 2111 Основи на публичната администрация Бизнес икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2121 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 16.45 2092 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 17.15 2092 Основи на публичната администрация Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 30.3.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 934 93400