Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 14.15 - 15.45 2023 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври редовно 213 ППА
Л вторник [от 31.3.2015 г. до 31.3.2015 г.] 9.00 - 16.45 ИСК315 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 930 9300
У сряда [от 1.4.2015 г. до 1.4.2015 г.] 9.00 - 16.45 ИСК315 Протокол в публичната администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 930 9302
Л 19.3.2015 г. - 22.3.2015 г. 9.00 - 17.30 ИСК310 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 27.3.2015 г. 9.00 - 17.30 ИСК310 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 29.3.2015 г. 9.00 - 17.30 ИСК310 Институцията Омбудсман в публичната администрация Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800