Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 11.30 3074 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 223 22300
Л вторник 14.15 - 17.30 3067 Основи на публичната администрация Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 130 13000
Л сряда 11.35 - 14.05 3008 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 221 22100
Л сряда 14.15 - 15.45 П036 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври редовно 213 21300
Л четвъртък 15.05 - 17.35 2030 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври редовно 222 22200
Л петък [от 30.10.2015 г. до 30.10.2015 г.] 9.00 - 15.00 ИСК406 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 933 93300
Л петък [от 27.11.2015 г. до 27.11.2015 г.] 9.00 - 16.45 ИСК401 Сравнителна публична администрация Публична администрация бакалаври дистанционно 930 9300
Л събота [от 31.10.2015 г. до 31.10.2015 г.] 9.00 - 14.00 ИСК406 Основи на публичната администрация Администрация и управление бакалаври дистанционно 933 93300